Advokatfirman Guide
T. 08 - 24 48 50
F. 08 - 24 06 10
Sveavägen 52
Box 3549
103 69 Stockholm
Sveavägen 52
Box 3549
103 69
Stockholm

T. +46(0)8 - 24 48 50
F. +46(0)8 - 24 06 10

info@advguide.se
Advokatfirman Guide

Din enda advokatbyrå

Välkommen till en advokatfirma i Stockholm med särskild inriktning på brottmål.

Vår verksamhet grundades redan 1981 och advokatfirman har genom åren etablerat goda och väl fungerande kontakter med domstolar, myndigheter och andra advokatbyråer.

För närvarande är vi fem advokater, en biträdande jurist samt administrativ personal. Vår personal talar flera språk, bland andra spanska, turkiska, persiska och serbokroatiska. Vi har vårt kontor på Sveavägen i Stockholm.

Välkommen att kontakta oss för en första kostnadsfri rådgivning.
Nyheter
  • 22 augusti 2016
    Advokatfirman Guide har idag anställt advokaten Kinora Awrohum. Kinora kommer närmast från egen advokatverksamhet. Hon är inriktad på brottmål och annan humanjuridik, och har särskild erfarenhet och kompetens inom uppdrag som särskild företrädare för barn samt som målsägandebiträde i hedersrelaterade mål.
Vanliga frågor