Advokatfirman Guide
T. 08 - 24 48 50
F. 08 - 24 06 10
Sveavägen 52
Box 3549
103 69 Stockholm
Sveavägen 52
Box 3549
103 69
Stockholm

T. +46(0)8 - 24 48 50
F. +46(0)8 - 24 06 10

info@advguide.se
Advokatfirman Guide

Din enda advokatbyrå

Välkommen till en advokatfirma i Stockholm med särskild inriktning på brottmål.

Vår verksamhet grundades redan 1981 och advokatfirman har genom åren etablerat goda och väl fungerande kontakter med domstolar, myndigheter och andra advokatbyråer.

För närvarande är vi fem advokater, en biträdande jurist samt administrativ personal. Vår personal talar flera språk, bland andra spanska, turkiska, persiska och serbokroatiska. Vi har vårt kontor på Sveavägen i Stockholm.

Välkommen att kontakta oss för en första kostnadsfri rådgivning.
Nyheter
Vanliga frågor